phosphorescent_oled_material

Ứng dụng vật liệu hữu cơ trong pin mặt trời

1. Giới thiệu Hiện nay, trên thế giới cũng như ở nước ta, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng. Trong khi đó, các nguồn năng lượng truyền… Đọc tiếp