Dung thit 20110822222757

Bảo quản tự nhiên giữ cho thịt tươi trong vòng 3 năm

(H2N2)-GS Daniel J. O’Sullivan thuộc Đại học Minnesota đã tìm ra phương pháp mới giữ cho một miếng thịt trên giá tươi trong vòng nhiều năm.   Thịt bị hỏng… Đọc tiếp