bao quan thoc

Bảo quản thóc bằng công nghệ mới

(H2N2)-Để tránh gây độc đối với người và gia súc, các biện pháp bảo quản sinh học và vật lý đang dần thay thế cho các chất hoá học trong… Đọc tiếp