vat lieu BC5

Vật liệu BC5 tiềm năng siêu cứng, siêu dẫn

Liệu có loại vật liệu nào có thể tốt hơn kim cương với vai trò là một vật liệu siêu cứng để sử dụng cho các linh kiện điện tử… Đọc tiếp