Nghiên cứu khả năng hòa tách quặng uran bằng phương pháp cacbonat

Trong công nghệ uran có hai phương pháp chính để tách quặng uran: tách bằng axit và hòa tách bằng dung dịch cacbonat natri và bicacbonat natri. Việc lựa chọn… Đọc tiếp