rong bien

Nhật chiết xuất thành công bio-ethanol từ rong biển

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà khoa học thuộc Đại học Đông Bắc Nhật Bản và Công ty Điện lực Đông Bắc vừa nghiên cứu thành công công nghệ mới có… Đọc tiếp