070611DEHP 71572 20110607093608

Sau DEHP còn hoá chất nào nữa?

(H2N2)-Thông tin chất tạo đục công nghiệp DEHP gây ung thư vừa mới được phát hiện trong một lô sản phẩm thạch rau câu khoai môn Taro nhãn hiệu New… Đọc tiếp