gas nationalization 20110821122228

PetroVietnam ký thỏa thuận dầu khí với Bolivia

(H2N2)-Theo AFP, PetroVietnam vừa ký với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Bolivia (YPFB) một thỏa thuận để tiến hành nghiên cứu sơ bộ về việc thăm dò khí đốt… Đọc tiếp