photon

Tạo ra “siêu photon” đầu tiên

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà vật lý của trường Đại học Bonn, Đức vừa phát triển một nguồn sáng mới hoàn chỉnh, một chất ngưng Bose-Einstein gồm các photon. Cho… Đọc tiếp