Coating For Paper Packaging

Thị trường bột màu sơn toàn cầu sẽ vượt giá trị 22 tỉ USD vào năm 2027

Theo báo cáo mới công bố của Công ty phân tích thị trường Coherent Market Insights, thị trường bột màu sơn toàn cầu ước tính đạt giá trị trên 15… Đọc tiếp