300 nuoc 1 20111204083949

Xử lý, tận dụng bùn thải nhà máy nước làm vật liệu xây dựng

Nhóm tác giả gồm GS. TS Lâm Minh Triết, Viện Nước và Công nghệ môi trường, ThS Nguyễn Ngọc Thiệp, trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng các cộng sự… Đọc tiếp