Robert Bunsen

Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899)

  (H2N2) – Robert Wilhelm Bunsen Eberhard (31 tháng 3, năm 1811 – 16 tháng 8 1899) là một Nhà hóa học người Đức. Ông nghiên cứu quang phổ phát… Đọc tiếp