Caenorhaditis elegans 20101217231544

Hidro sunfua: chìa khóa cho việc kéo dài tuổi thọ?

(H2N2)-Hidro sunfua, hay H2S, là hợp chất có mùi trứng thối được các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu bệnh ung thư Fred Hutchinson sử dụng thành công… Đọc tiếp