mua_nhn_to0

Mưa nhân tạo

Các nhà khoa học Mỹ làm ra mưa nhân tạo đầu tiên vào năm 1946 bằng cách đưa một lượng nhỏ cacbon dioxit vào các đám mây. Theo thống kê… Đọc tiếp
CaC2structure

Công dụng đa dạng của đất đèn

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Đất đèn là một hoá chất có rất nhiều công dụng. Nó được sử dụng trong nhiều ngành kinh tế quốc dân như giao thống vận tải,… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO