nanotube

Đầu dò kim loại nano giúp phát triển các linh kiện điện tử mới

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Sử dụng các ống nano cácbon bán dẫn để thay thế cho các linh kiện silicon và các bảng mạch thông thường sẽ tạo ra những thế… Đọc tiếp