85542 5 20110710090106

Các hợp chất tạo nên mùi hương của cà phê

(H2N2)-Mặc dầu cà phê tạo ra một sự khích thích đáng kể về vị giác, tuy nhiên mùi hương của cà phê tác động vào khứu giác con người đóng… Đọc tiếp