phuong trinh hoa hoc

11 phương pháp cân bằng phản ứng hóa học

Để giải đúng và nhanh các bài toán hóa học ta cần biết và cân bằng nhanh các phản ứng có trong bài đó. Có rất nhiều phương pháp để… Đọc tiếp
An Explosion

Phương pháp cân bằng các phản ứng oxi hóa-khử

Nội dung 1: Số oxi hoá, cách tính số oxi hóa của nguyên tố trong một hợp chất hóa học Số oxi hóa của nguyên tố trong phân tử là… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO