photo1572961473452 1572961473787 crop 1572961531366499031331 20191108132421

Những thành phần quan trọng trong sữa

Trong sữa có 5 thành phần quan trọng là đạm, béo, đường lactose, vi khoáng chất và nước. Và tỉ lệ các chất này sẽ quyết định chất lượng cũng… Đọc tiếp