catdau TB CMS 20110327153542

Công nghệ chiết xuất cát dầu mới

(H2N2)-Phương pháp mới thân thiện hơn với môi trường sẽ tách dầu từ cát dầu đã được nhóm các nhà nghiên cứu tại ĐH Penn State (Mỹ) đưa ra. Cát… Đọc tiếp