tonhen

Vật liệu mới dựa trên cấu trúc tơ nhện

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Ý tưởng sản xuất gạch từ rơm rạ có thể sớm trở thành hiện thực sau khi mới đây các nhà khoa đã phát hiện ra rằng… Đọc tiếp