Kết quả ban đầu về nghiên cứu thành phần hóa học cây lá ngón (Gelsemium elegans) của Việt Nam-Phần 1

Tác giả: Lại Kim Dung, Trịnh Thị Thủy, Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền, Phạm Thị Ninh Viện Hóa học, Viện KH&CN Việt Nam {pdf}https://hoahocngaynay.com/attachments/article/526/448-1550-1-PB.pdf|app:adobe{/pdf} Đọc tiếp