dap thuy dien

Hồ thủy điện gây hiệu ứng nhà kính

(H2N2)-Thủy năng không trung tính và vô hại như chúng ta thường nghĩ. Các hồ chứa nước thủy điện có thể sản sinh ra một lượng khí mêtan và cacbonic.… Đọc tiếp