dua hau

Dưa hấu Trung Quốc tự nổ tung

Hàng trăm mét vuông dưa hấu đã tự nổ, kể cả dưa hấu không có hóa chất tăng trưởng Nông dân ở miền đông Trung Quốc tá hỏa khi dưa… Đọc tiếp