kali permanganat

Sử dụng thuốc tím trong quản lý chất lượng nước

Đặc tính hóa học và công dụng: Thuốc tím có công thức hóa học là KMnO4, được bắt đầu đưa vào trị bệnh trên cá vào năm 1918. Thuốc tím… Đọc tiếp