Dung 5293 20110729133222

Sử dụng các tinh thể để xác định bom hóa học và các mối đe dọa hạt nhân

An ninh được tăng cường tại sân bay dẫn tới việc sử dụng máy quét cơ thể và máy dò toàn thân gây ra phản ứng từ phía người dân.… Đọc tiếp
soliqgas

Các trạng thái vật chất

(H2N2)-Trạng thái vật chất là những hình thức khác nhau của pha của vật chất.  Từ trước đến nay, khi đề cập đến câu hỏi “Vật chất tồn tại ở… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO