che bien sua

Hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn trong các nhà máy chế biến sữa

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp chế biến sữa của Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại… Đọc tiếp