khuc-xa

Siêu vật liệu có chiết suất lớn

(H2N2)-Những vật chất thiên nhiên thường có chiết suất n trong khoảng 1 đến 3 (thí dụ: chân không n = 1, thủy tinh n = 1,5, kim cương n… Đọc tiếp