Mo hinh day chuyen chieu xa thuc pham Tu lieu 20101226153530

Thêm một trung tâm chiếu xạ tại Việt Nam

(H2N2)-Lâm Đồng sẽ xây dựng trung tâm chiếu xạ tại địa phương mình để đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp sạch của tỉnh. Sau Viện nghiên cứu Hạt nhân… Đọc tiếp