Chức hóa ống nano carbon

Chức hóa ống nano bằng các hợp chất chứa nhóm chức amin ( amido) mạch thằng hay vòng thơm. Thường thường sự chức hóa các ống nano carbon đa vách… Đọc tiếp