Chưng cất nước biển thành nước ngọt và sản xuất muối bằng ánh sáng mặt trời

Nguyên tắc chưng cất nước bằng ánh sáng mặt trời Nước mặn phơi nắng trong một cái chậu sẽ bốc hơi và để lại muối dưới đáy chậu. Nếu ở… Đọc tiếp