Phản ứng nhiệt và quang hóa (pericyclic reaction)

I. Giới thiệu Hầu hết các phản ứng hữu cơ xảy ra theo cơ chế phân cực theo kiểu một tác nhân nucleophin cho 2e với một tác nhân electrophin… Đọc tiếp