cuabmp

Chế tạo băng gạc phủ vết thương từ cua biển

(H2N2)-Gan tụy của các loại cua biển là một tổ chức kết hợp chức năng gan và túi mật. Bộ phận này thường tiết ra một khối lượng lớn các… Đọc tiếp