amoniac

Amoniac và công nghệ sản xuất amoniac

NH3 lỏng là một dung môi hòa tan tốt nhiều chất và là một trong những dung môi ion hóa không nước quan trong nhất. Nó có thể hòa tan các… Đọc tiếp