det_may

Các ứng dụng đa năng của nguyên liệu sinh học trong gia công dệt

Trong bối cảnh toàn cầu hóa về thương mại như hiện nay, mối quan tâm ưu tiên của các nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng toàn cầu đang… Đọc tiếp
images2055659 tp 20101107140005

Dùng công nghệ sinh học SX phụ gia thực phẩm

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Việc ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) trong sản xuất phụ gia thực phẩm ngày càng trở nên phổ biến, tập trung vào một số nội… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO