nuage radioactiv

Phát hiện Cs-134, Cs-137 trong không khí ở Đà Lạt

(H2N2)-Sau khi phóng xạ nhân tạo I-131 quay trở lại, các trạm quan trắc phóng xạ tại Đà Lạt đã phát hiện Cs-134, Cs-137 trong không khí. Theo báo cáo… Đọc tiếp