microreactor

Micro reactor – Cuộc cách mạng trong Công nghệ Hóa học

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Ngày nay, mỗi khi nhắc đến ngành công nghệ hóa chất, có lẽ đa số người đọc đều liên tưởng ngay đến những khu công nghiệp náo… Đọc tiếp