Iupac

Danh pháp trong hóa học hữu cơ

(H2N2)-Sau đây là một số quy tắc cơ bản của danh pháp IUPAC. Danh pháp này đã được hội hóa học cơ bản và ứng dụng quốc tế (the International… Đọc tiếp