20111005173313 nobel hoa hoc 20111006073843

Giải Nobel Hóa học 2011

(H2N2)-Giáo sư Hóa Daniel Shechtman của Viện Công nghệ Haifa, Israel sẽ giành được giải thưởng 1,5 triệu USD danh giá do đã phát hiện ra cấu trúc “giả tinh… Đọc tiếp