CaC2structure

Công dụng đa dạng của đất đèn

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Đất đèn là một hoá chất có rất nhiều công dụng. Nó được sử dụng trong nhiều ngành kinh tế quốc dân như giao thống vận tải,… Đọc tiếp