dau_nhot

Chọn dầu nhớt để tiết kiệm nhiên liệu

Phân bố năng lượng trong động cơ xe. Ảnh: Mutol. Trong động cơ đốt trong, 15% năng lượng mà động cơ sinh bị tiêu phí vào ma sát, 50% chuyển… Đọc tiếp