Polythiophene và dẫn xuất: Một polymer dẫn điện nhiều tiềm năng -Phần 2

Công nghệ OLED (Organic light-emitting diode) đã và đang thực sự chứng tỏ sức mạnh của mình, nó đang dần dần thay thế công nghệ LCD, mặc dù công nghệ… Đọc tiếp