Nghiên cứu chức năng hoá diatomite bằng 3- ercaptopropylmethoxysilane

Tác giả: Đinh Quang Khiếu, Phạm Đình Dũ, Mai Văn Bảy, Nguyễn Thị Diễm Châu, Đặng Xuân Dự Đại Học Huế  Đọc tiếp