ladobauchongoxyhoa 20110127000037

Lá dó bầu chống ôxy hóa, tiêu diệt virus

Sau một năm nghiên cứu, ThS Đặng Uy Nhân, khoa hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã chiết xuất được bảy hợp chất hữu cơ (DB1 –… Đọc tiếp