rong bien

Tảo xử lý nước thải và chuyển đổi thành diesel sinh học

(H2N2)-Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Rochester (RIT), Mỹ, đang phát triển diezen sinh học từ vi tảo được trồng trong nước thải. Dự án này có “độ… Đọc tiếp