Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của các phức chất niken(II), paladi(II) dipivaloylmetan

Tác giả: Hoàng Nhâm, Nguyễn Hùng Huy, Hoàng Nhuận Đại học KHTN-ĐHQG Hà Nội {pdf}https://hoahocngaynay.com/attachments/article/524/445-1538-1-PB.PDF|app:adobe{/pdf} Đọc tiếp