gen Dekang

Phát hiện gen Dukang có thể giải độc tố trong rượu

(H2N2)-Các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu người hiện đại, Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) vừa phát hiện gen Dukang đặc biệt có tác dụng giải độc… Đọc tiếp