phat trien

Phát triển vật liệu cấu trúc nano chống đóng băng bề mặt

(H2N2)-Các kỹ sư thuộc Đại học Harvard cho biết, họ vừa phát triển được những vật liệu cấu trúc nano không cho các giọt nước bám dính trước khi chúng… Đọc tiếp