3 20101215234841

Ứng dụng công nghệ dự trữ hidro trong xe hơi

(H2N2)-Phương pháp mới trong việc tái sinh nhiên liệu chứa hydro có thể mở ra cánh cửa tiến tới việc sản xuất động cơ chạy bằng hydro. Tạp chí Angewandte… Đọc tiếp