biodiesel

Việt Nam: Đẩy mạnh triển khai đề án phát triển nhiên liệu sinh học

(H2N2)-Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Công Thương cần đẩy mạnh triển khai Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm… Đọc tiếp