chlorine_electrolysis

Một số nét về sản xuất kinh doanh xút – clo trên thế giới

Xút (NaOH) là một trong những sản phẩm quan trọng nhất của ngành công nghiệp hóa chất (CNHC). Đây cũng là sản phẩm hóa chất thông dụng duy nhất mà… Đọc tiếp